Joulene 14 veckor gammal.

                                 

                         

                

       

           

            

 

                                                              Jarmila & Joulene 12 veckor gamla.          

      

                                                                    Joulene

                

                                                                    Jarmila och mamma "Queenie"

    

                                                                Här är vi med pappa "Bisse"

                                 

                                                                       Här är vi med mamma "Queenie"

                                                    

    

                                                        Jarmila 11:a veckor gammal

      

              

                                                          Joulene 11:a veckor gammal

        

           

                                                                        Nu har vi blivit 10 veckor gamla.


                                              

 

      

 

                                                           Jarmila

       

    

                                                        Joulene

          

    

   

                                               Jarmila "Millan" 9 veckor.

                          

     

     

                                                       Joulene "Lillan" 9 veckor

         

    

      

                                                               Tjejerna 8:a veckor gamla

                            

                             

       

                                                                                  Jarmila "Millan"  

           

       
                                                                            Joulene "Lillan"

        

          

                                                    Tjejerna 7 veckor gamla och här "Millan" med pappa "Bisse".

                                                    

            

             

                                                                          Jarmila   "Millan"

         

         

          

                                                                                         
                                                                             Joulene  "Lillan"

                                                  

         

                         

       
                                                                         6 veckor gamla.

         

        

                       Här har vi kommit långt, snart är vi uppe på loftet matte! (Ohhhhh noooooo!)

       

          

       

                                                TACK Sören & Susanne (S*Edalunds) för de fina bilderna av barnen!

                                                                          Jarmila "Millan"

        

        

      

                                                                         Joulene "Lillan" 

     

      

    

                                  Jarmila "Millan" 5 veckor gammal.

       

         
                                      Joulene "Lillan" 5 veckor gammal.

        

       

                                        Jarmila "Millan" & Joulene 4 veckor gamla.

       

       

      

       
                                               Här är Izawatha med och vill leka med barnen.
      

                   Nu har dom hunnit bli 3,5 vecka gamla och nu börjar man upptäcka världen!

       

       

      

                                                     Jarmila & Joulene 3 veckor gamla

       

       

      

 

                                     TACK Ulla för de fina bilderna på barnen!

                                                  Joulene 10 dagar gammal.

    

    
                                                          Jarmila 10dagar gammal.

       

       

                                                        Jarmila & Joulene 1 dygn gamla

    

   

                                                        Jarmila & Joulene 5 dygn gamla.

  

     

                       Joulene                                                                                Jarmila